NOWE MIESZKANIA CZYNSZOWE W ŻORACH

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wizualizacja zespołu budynków wielorodzinnych, Aleja Zjednoczonej Europy, Żory

Osiedle jest projektem Gminy Miejskiej Żory, który będzie realizowany przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Gmina Miejska Żory. Projekt nie ma charakteru komercyjnego, lecz będzie stanowił samofinansujący się mechanizm pozwalający na wybudowanie, wynajem i utrzymanie mieszkań. Z założenia projekt nie będzie przynosił zysków, a strumień przychodów będzie w całości kierowany na spłatę zadłużenia zaciągniętego na jego wybudowanie oraz na utrzymanie części wspólnych osiedla.

 

Podstawowym celem Miasta Żory jest stworzenie zasobu mieszkań czynszowych dla rodzin i osób, których dochody przekraczają bardzo niskie progi uprawniające do tej pory do otrzymywania lokalu od Miasta, a które nie mogą lub nie chcą zakupić mieszkania z kredytem bankowym.

WIZUALIZACJE

przykładowe mieszkania

Mieszkanie jednopokojowe

Mieszkanie dwupokojowe

Mieszkanie trzypokojowe

Mieszkanie trzypokojowe

Mieszkanie czteropokojowe

Miasto przystępuje do budowy nowych mieszkań czynszowych mając na uwadze przede wszystkim potrzeby rodzin z dziećmi, osób nie posiadających własnego mieszkania (własnościowego czy spółdzielczego) ani domu w Żorach, a także osób, które chcą się do Żor sprowadzić. Wówczas warunkiem będzie zameldowanie się w Żorach, rzeczywiste zamieszkiwanie w wynajętym mieszkaniu oraz płacenie w Żorach podatków.

 

 

Najemca będzie miał prawo wykupu mieszkania od Gminy Miejskiej Żory po preferencyjnej cenie po upływie okresu finansowania. Chętni do przystąpienia do Programu muszą wykazać się zdolnością płatniczą do regulowania czynszu.

 

 

W pierwszym projektowanym osiedlu, składającym się z sześciu 6-8-kondygnacyjnych budynków, powstanie około 580 mieszkań, co stanowić będzie blisko 32 000 m2 powierzchni użytkowej. Mieszkania będą miały od jednego do czterech pokoi, w tym około 85% mieszkań będzie miało powierzchnię 50-60 m2. Nowoczesne lokale mieszkalne będą posiadały duży balkon (na parterze – ogródek) oraz będą miały przyporządkowane pomieszczenie gospodarcze w postaci tzw. „komórek”. Wszystkie budynki będą wyposażone w windy, docierające również do kondygnacji podziemnej, w której zlokalizowany będzie garaż z ilością miejsc równą ilości mieszkań.

 

 

Dla rodzin z dziećmi przewidziano trzy bezpieczne place zabaw. W otoczeniu bloków mieszkalnych przewidziano jedynie zieleń i ciągi piesze, a parkingi zewnętrzne będą zlokalizowane jedynie na obrzeżach osiedla. Osiedle będzie monitorowane.

 

 

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii pozwoli uzyskać najwyższy stopień energooszczędności, co zapewni niski koszt ogrzewania.

 

 

Prognozowany średni czynsz to około 15,50 zł/m2, co obejmuje koszt wybudowania i sfinansowania inwestycji. Mieszkańcy uiszczać będą dodatkowo comiesięczną opłatę eksploatacyjną w wysokości 4,30 zł za każdy metr kwadratowy mieszkania na pokrycie: kosztów ogrzewania (około 1,80 zł), utrzymania części wspólnych budynku, administracji, odśnieżania, oświetlenia i ogrzewania klatek schodowych, utrzymania wind, utrzymania zieleni i placów zabaw etc. Energia elektryczna oraz woda będą rozliczone z dostawcą według indywidualnego zużycia. Mieszkańcy zawrą na nie oddzielną umowę i będą ponosić jedynie rzeczywiste koszty zużytych przez siebie mediów.

KONTAKT

 

 

Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o.

 

ul. Okrężna 5, 44-240 Żory

tel. centrala: 32 435 69 20

fax: 32 435 69 20

 

e-mail:

 

Informacje można uzyskać

w ZBM Żory - dział lokalowy

Al. Wojska Polskiego 4a

 

tel. 32 4356464 wew. 37

od pn. - pt. od 7.00 - 15.00

 

Urząd Miasta Żory

 

Al. Wojska Polskiego 25

44-240 Żory

 

tel. 32 43 48 200

fax: 32 43 51 215

 

e-mail: